Survey Panel ของมาร์เกตบัซซมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ด้วยการเข้าถึงผู้บริโภคได้มากกว่า 10 ล้านคน

มาร์เกตบัซซสามารถเข้าถึงความคิดเห็นของผู้บริโภค ได้อย่างมีประสิทธิภาพทุก ๆ เวลา

เข้าถึงง่าย

เข้าถึงทุกคนได้
ในทุกที่ ทุกเวลา

เพิ่มการมีส่วนร่วม

เข้าถึงง่าย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
ใช้งานง่ายและสนับสนุนการเก็บข้อมูล

เข้าใจถึงความต้องการ

ข้อมูลมีความชัดเจน
มีเครื่องมือแปลความหมายข้อมูล

“หากจะใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการต่าง ๆ
สู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์จะดีกว่า” – โทนี่ แซมบิโต้ –

ลืมไปได้เลยกับ

วิธีการขอร้องให้คนหยุดระหว่างทาง 90 นาทีเพื่อกรอกแบบสอบถาม

การทำแบบสอบถามที่บ้าน เพราะคนส่วนใหญ่มักอยู่นอกบ้าน

การรอผลลัพธ์หลายสัปดาห์

เครื่องมือของมาร์เกตบัซซสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลูกค้า ให้ได้รับข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจ