ข้อมูลคงไร้ความหมายหากขาดเครื่องมือในการจัดการที่ดี

เราจะรับข้อมูลที่มีอยู่บนโลกใบนี้ทั้งหมดก็ย่อมได้
แต่ถ้าเราไม่เข้าใจในข้อความที่สื่อและการกระทำที่ถูกส่งออกมา
โดยอิงจากการวิเคราะห์ของเรา
มันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไร้ประสิทธิภาพ

เครื่องมือที่ช่วยให้ข้อมูลมีความหมาย

มาร์เกตบัซซทำการส่งมอบข้อมูล
จากตารางข้อมูลที่เป็นมาตรฐานไปยังแดชบอร์ด
และเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล

ทั้งหมดนี้จะถูกส่งและเก็บรักษาในช่องทางออนไลน์ที่มีความปลอดภัย ซึ่งมาร์เกตบัซซสามารถที่จะอัพโหลดและดาวน์โหลดข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลายได้


รายงานที่เป็นทางการ
ไฟล์ข้อมูลดิบ
การเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์
ตารางข้อมูล
แผนผัง

มาร์เกตบัซซเสนอการวิเคราะห์และการรายงานแบบเรียลไทม์เพื่อใช้ในการตัดสินใจ
ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ของมาร์เกตบัซซเพื่อเข้าสู่สิ่งนี้ได้ทันที:

ให้คำปรึกษา

หากลูกค้าของคุณต้องการผู้ให้คำปรึกษา
ที่มีความเข้าใจและเชี่ยวชาญ
ผู้ปฏิบัติการวิจัยของมาร์เกตบัซซพร้อมสำหรับการวิเคราะห์
และการตีความทางด้านการตลาดเพื่อคุณเสมอ